Over Buteyko

De Russchische arts Konstantin Buteyko ontdekte een verschil in ademhaling van zieke en gezonde mensen.  Door een diepe ademhaling verlaat veel kooldioxide (CO2) het lichaam. Dit leidt tot verkrampen van de bloedvaten, waardoor er een tekort aan zuurstof in de weefsels ontstaat. En dit beïnvloed onze gezondheid.

Eénmaal ontdekt, deed hij klinische onderzoek voor meer dan 10 jaar, om te onderbouwen wat hij wist Buteyko ontwikkelde een methode die vele aandoeningen oplost of sterk verbeterd. De kern van de methode bestaat uit het stapsgewijs leren om minder diep te ademen. Een correcte ademhaling is te leren bij een opgeleide therapeut.

Dit is geen wondermiddel, maar gewoon het normaliseren van één van de belangrijkste en voornaamste functies van het leven. Konstantin Buteyko.

De Buteyko-methode mag alleen onder begeleiding worden gedaan
In Nederland bestaat de beroepsvereniging Buteyko Therapeuten Nederland, die opgericht is om de kwaliteit van het lesgeven op niveau te houden en verdere onderzoeken naar deze methode te stimuleren. De cursus bestaat uit een theoretische ondersteuning, en is praktijkgericht. Omdat het ademhalingscentrum en het lichaam reacties gaat geven, is het belangrijk dit onder begeleiding met een ervaren therapeut te leren. De therapeut kan persoonlijke vragen beantwoorden. De methode vraagt de eerste drie maanden dagelijkse inzet van de cliënt, en daarin zal de therapeut een belangrijke rol spelen middels contact houden over vorderingen of mogelijke blokkades.

Wetenschappelijke onderbouwing

In Nederland is de Buteyko-methode nooit onderzocht. Wel in Australië en Groot-Brittannië. En uiteraard in Rusland waar de methode regulier is.

In 1985 werd de Buteyko Methode officieel erkend in Rusland
Australië was het eerste land na Rusland dat met de methode in aanraking kwam door een therapeut die opgeleid is door Dr. Buteyko. Vanuit Australië verspreidde de methode zich naar Engeland en Europa. Naast het medisch onderzoek van Dr. Buteyko zelf zijn er zijn diverse onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken geweest die de werking van de methode hebben bevestigd. Zo bleek uit een onderzoek van het Australisch Astmafonds dat na 3 maanden de groep patiënten die de Buteyko methode had geleerd rustiger ademden. Hierdoor hadden zij hun gebruik van luchtwegverwijders met 96% verminderd en het gebruik van ontstekingsremmers met 49%.

British Guideline on the Management of Asthma

De Buteyko methode is wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd. Een van de resultaten van de onderzoeken is dat de Buteyko methode opgenomen is in de “British Guideline on the Management of Asthma”:  het handboek van de British Thoracic Society voor artsen.

In 1998 zond de BBC een documentaire uit over de Buteyko methode
In de documentaire zie je hoe een paar ernstige astma-patiënten sterk vooruitgaan door het aanleren van de methode.

Documentary about The Buteyko Method – By QED, BBC 1, 1998 from Learn Buteyko on Vimeo.